SLOVENSKA ZVEZA VODNIKOV VLEČNIH PSOV

Sporočamo vam, da je bila v sodelovanju med Slovenskim klubom vlečnih psov (SKVVP) in Društvom športnih psov Slovenije (DŠPS) ustanovljena Slovenska zveza vodnikov vlečnih psov.

Pristojnosti in dejavnosti klubov SKVVP in DŠPS ostajajo enake. Kluba še naprej izvajata zastavljene dejavnosti ter sodelujeta v dobrem športnem duhu.

Slovenska zveza vodnikov vlečnih psov pa je članica mednarodnih organizacij IFSS, FISTC in ECF. Njena funkcija je enotno prijavljanje in zastopanje slovenskih tekmovalcev na največjih tekmovanjih v vlečnih športih ter zastopanje interesov slovenskih tekmovalcev preko meja Slovenije.

Predsednik Zveze je Edvard Schumet, sedež zveze: Krekova 12, Komenda, kontakt: zvvpslo@gmail.com .